Uchwyć najważniejsze momenty życia...

 

  

 

Serdecznie witam;

Dziękuję za odwiedzenie mojej witryny - mam nadzieję że odnajdziecie tutaj to czego szukaliście... czyli fotografa na ślub, ale nie tylko...

Dla mnie fotografia weselna jest to sztuka uchwycenia ulotnych momentów, w których światło ukazuje nam otaczającą nas rzeczywistość. Jest dla mnie pasją, którą stale staram sie pielęgnować i rozwijać.

Za każdym razem dążę do tego aby moje kadry opowiadały historię – kiedy je połączę razem możecie się ponownie zanurzyć w tamtym dniu, bez zbędnej narracji…

Jednocześnie chcę służyć pomocą tym, którym podobają sie moje fotografie ślubne i chcieliby za nieduże pieniądze utrwalić w ten sposób momenty umykającego życia... a przede wszystkim tego jedynego i najwspanialszego dnia …

Jeśli zdecydujecie się na moje usługi to ja wymagam od Was jednego – aby Wasze uczucia i emocje z Was kipiały, abyście się nie wstydzili łez wzruszenia, wszelkich emocji, radości, śmiechu … to wszystko rysuje się na fotografiach, których Wy jesteście współautorami …

Zapraszam do zapoznania sie z moją ofertą i do kontaktu ze mną.

Pozdrawiam;

Marcin 

 


Welcome on my site ;
 
Thank you for visiting my site - I hope you will find here what you were looking for ... that is your wedding photographer .


For me, wedding photography is the art of capturing fleeting moments where the light shows us the reality that surrounds us . It is a passion for me , which I develop constantly .
Every time I strive to make my pictures tell a story - when I connect them together you can be re- immersed in that day, without undue narrative ... 


Light accompanies us throughout our lives and just look carefully to see the most beautiful moments and register them in the photograph the wedding , communion or fusing other important events in the life ..
Light draws every moment - regardless of whether it is christenings, communions , confirmation , wedding, or the first mass , other important moments in our personal lives or professional until after the funerals ...


At the same time , as a wedding photographer I want to assist those who are like my wedding photographs and you would like for a small money to fix in this way escapes moments of life ... and especially this one , and the greatest of ...


If you choose my services then I demand it from you one thing - to your feelings and emotions in you seethed , that you were not ashamed of tears of emotion , any emotion , joy, laughter ... all draws the wedding photographs , which you are the co-authors ...

Feel free to check out my site and visit me on Facebook where they are most up to date information about my work : 

 
Marcin

Scroll to Top